Antiqua

Aktualności

RODOCzwartek, 24 maja 2018Tomek Rupociński

Antiqua et Moderna przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Polityka prywatności obowiązuje wszystkich klientów Antiqua et Moderna.

1.Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystania.

•Dostarczenie obiektów i świadczenie usług.
Świadczenie usług i dostarczanie obiektów przez Antiqua et Moderna obejmuje następujące działania po stronie właściciela: czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów/zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat oraz wysyłanie prac artystycznych.

•Jakie dane przetwarzamy w związku z realizacją zamówienia?
-Dane kontaktowe i osobowe (imię i nazwisko, PESEL lub/i nr. dowodu, data urodzenia)
-Adres e-mail
-Numer telefonu
-Adres
-Dane firmowe do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres)

•Do jakich informacji mamy dostęp?
Państwa korespondencja e-mailowa z Nami dotycząca m. in. zamówienia lub dodatkowe informacje o obiektach.

•Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przechowujemy do chwili poinformowania nas o rezygnacji z naszych usług, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

•Czy udostępniamy Państwa dane osobowe?
Tak, ale tylko firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, przy wysyłce prac lub katalogów.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych

•Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wysyłki prac, ofert sprzedaży lub katalogów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Antiqua et Moderna Mirosława Rupocińska,
ul Freta 19, Warszawa  00-227, NIP:118-071-42-32.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.   

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami   

   
W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia lub cofnięcia zgody prosimy o kotnakt e-mail: info@antykwariat-
antiqua.pl