Antiqua

Katalog

Mapy Polski

Europa - Sarmatia Europae Thaurica therso nesus

Wydawca: Michael Villanovanus - Servetus, drukarz: Gaspar Trechsel

Lyon - Vienne nad Rodanem, wydanie drugie 1541 r.

Drzeworyt, wymiary: 50,5 x 33,5 cm.

Cena: 5 500,00 PLN

Mapa jest jedną z 50 map towarzyszących sławnej Geografii Klaudiusziusza Ptolemeusza (100-168 r.n.e.), astronoma i geografa egipskiego. Po raz pierwszy Geografia wydana została w 1477 r. w Bolonii i od tego czasu publikowana była wiele razy przez ponad 250 lat w różnych wersjach i na podstawie różnych rękopiśmiennych opracowań. Mapa pochodzi z drugiego wydania londyńskiego z 1541 r. Wydanie pierwsze lyońskie z 1535 roku oraz drugie zawierają 50 map odbitych z tych samych klocków oraz tekst tłumaczony z greckiego rękopisu przez Bilibalda Pirckemera z komentarzami Michaela Villanovusa (Servetusa). Ze względu na to, że Servetus wszedł w spory z reformatorami, poddając ich ostrej krytyce, Kalwin nakazał spalić cały pierwszy nakłada dzieła. Z tego też powodu wydano je po raz drugi, drukując w Vienne /małej miejscowości na Rodanem/ wykorzystując cały materiał topograficzny i drzeworytniczy, a także powtarzając komentarze Servetusa. Prezentowana mapa jest bardzo rzadko spotykana.

Patrz:L.Szaniawska,Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego Geografii W:Studia i Materiały z Historii Kartografii,vol.XIV,Biblioteka Narodowa ,Warszawa 1993.