Antiqua

Katalog

Mapy Polski

Polska

Bazylea po 1550 r.

Drzeworyt, wymiary w oprawie: 42 x 42 cm.

Cena: 980,00 PLN

Sebastian Münster (1488-1552) był wielkim humanistą działającym w Bazylei, był między innymi wydawcą ptolemeuszowskiej Geografii i autorem własnej Kosmografii. Wszystkie wydania Kosmografii Sebastiana Münstera zawierają bardzo uproszczoną mapę Polski, która umieszczona jest w tekście opisującym Polskę. Nad górną ramką mapy, znajduje się tytuł w języku niemieckim.