Antiqua

Katalog

Widok i plany miast Polski

Europe Sarmacia - fantastyczny widok Polski

1493 r.

Karta z kroniki świata \"Liber cronicarum...\" Schedla; drzeworyt, wymiary w oprawie: 58 x 42cm.