Antiqua

Katalog

Widok i plany miast Polski

Warszawa - elekcja Króla na Woli

„Elections des Rois de Pologne á Vola″

A. Piliński

Paryż 1835-1842

Staloryt; wymiary: 17 x 23 cm, w oprawie: 38,5 x 44,5 cm.

Grafika pochodzi z dzieła Leonarda Chodźko: „La Pologne″.