Antiqua

Katalog

Wydawnictwa XIX - XX w.

Nowe dziedziny widma

Wiktor Biernacki, z przedmową Juliana Ochorowicza

Bibliotekja Dzieł Wyborowych

Redakcya i Administracya Nowy-Świat 47, Warszawa 1898

Promienie Rontgena, promienie elektryczne i telegrafia bez drutów.

z ilustracjami [4]144s.

Cena: 63,00 PLN