Antiqua

Katalog

Polska grafika artystyczna

Dwie kumoszki

Józef Rapacki

Warszawa 1926 r.

Autolitografia; wymiary: 49,5 x 34 cm.

Grafika pochodzi z teki graficznej: „Z dawnej i niedawnej Warszawy. Album typów ulicznych″.