Antiqua

Katalog

Moda

Mode Illustree

Paryż, XIX w.

Drzeworyt sztorcowy kolorowany akwarelą; wymiary w oprawie: 53 x 42 cm.