Antiqua

Katalog

Teki graficzne-albumy

Brazylia - Alexander Philipp Maximilian. Książe Maximilian zu Wied-Neuwied.
Podróż do Brazylii w latach od 1815 do 1817r.

1821r.

Wymiary: 53x40cm