Antiqua

Katalog

28 listopada 2015

MARIUSZ KRUK (1952)

MARTWA NATURA Z KWIATAMI, 2015 R

Pozycja aukcyjna nr. 30

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000

akryl/płótno, 81 x 65 cm
sygnowany i datowany na odwrocie pismem odręcznym:
M. Kruk | Poznań | 2015

MARIUSZ KRUK

W latach 1978-1982 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Po uzyskanym dyplomie od 1982 pracuje w tej uczelni. W 1983 roku zakłada formację artystyczną zwaną „Koło Klipsa'', która działa aż do 1987. Formacja ta uważana jest za jedno z najciekawszych i najoryginalniejszych zjawisk w sztuce polskiej lat 80-tych. „Koło Klipsa'' działało poza nurtem sztuki oficjalnej i nie identyfikowało się z tzw. sztuką opozycyjną (przykościelną). Artyści kierowali się intuicją oraz własnymi doświadczeniami twórczymi. Tworzyli rodzaj wspólnoty. Kompozycje przestrzenne, które powstawały, kojarzyły się z malarstwem wychodzącym poza obraz tzw. „rzeźby postmalarskie''. Przedmioty używane w instalacjach wykonywali ze zwykłych materiałów (drewno, metal, guma, a także ze sprzętów codziennego użytku). Prace nad wystawą poprzedzone były ogólnym projektem zawartym w licznych rysunkach, z których ostatecznie powstawał jeden projekt wystawy. Każdy kąt, ściana, detal wszystko było szczegółowo przemyślane. Wystawa składała się z wielu elementów, ale miała tworzyć nową jakość, nowe dzieło sztuki, gdzie intelektualna refleksja łączy się z poetycką metaforą
i symbolem. W latach 1995-2002 Kruk mieszkał we Francji, gdzie tworzył obiekty, wielkoformatowe pastele oraz obrazy olejne. Jego malarstwo było początkowo inspirowane pejzażem i własnymi rozważaniami. Po 2002 wrócił do Polski, prowadzi Pracownię Malarstwa w Poznaniu. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego dzieła znajdują się
w muzeach oraz zbiorach prywatnych w Polsce i poza granicami kraju.