Antiqua

Katalog

11 czerwca 2018

22.

ANDRZEJ GIERAGA (1934)
KWADRATY C, 2014 r.

akryl/płyta, 95 x 95 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: ANDRZEJ GIERAGA | KWADRATY C | 95 x 95 cm | PŁYTA | AKRYL | 2014

WYSTAWIANY:
- Andrzej Gieraga. Progresje. Obrazy i grafiki z lat 1972-2016, 2 kwietnia - 12 czerwca 20

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000

cena wylicytowana: 12 000 zł

W 1971 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny PWSSP w Łodzi w Pracowni Malarstwa prof. Romana Modzelewskiego. Następnie związany z łódzką uczelnią jako pedagog. W latach 1976-1980 uczestniczył w Międzynarodowych Spotkania Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach. Od 1986 uczestnik Międzynarodowych Plenerów dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii organizowanych przez Bożenę Kowalską. Początkowo tworzył ekspresyjne obrazy - formy reliefowe, nieregularne, nasuwające skojarzenia ze światem organicznym. Wykorzystywał w nich kontrast czerni i bieli. Z czasem wprowadził do swoich prac geometrię. W drugiej połowie lat 80. w pracach Gieragi zaczęła dominować szarość a powierzchnia obrazów zyskała fakturę w postaci rytych linii. W końcu lat 80. malarz wprowadził kolor. Na początku XXI w.,
w reliefach zatytułowanych „Progresje”, eksperymentował z nasyceniem barwy, osiągając efekt iluzji optycznej przez zagęszczanie rowków.

Prezentowany obraz świadczy o powrocie do ascetycznej szarości oraz rezygnacji z autentycznego reliefu na rzecz rysunku czarnej linii. Artysta prowadzi subtelną grę z percepcją wzrokową odbiorcy, dopasowując kształt podobrazia do krawędzi dwóch, „nałożonych” na siebie, form. Przy czym oko wyodrębnia kwadraty częściowo na podstawie krzywych krawędzi całości, częściowo dzięki namalowanej wewnątrz kompozycji linii.