Antiqua

Katalog

7 grudnia 2019

34.

Sławomir Ratajski (1955) ▲

Mapa ziemi / uczuć III, 2018 r.

olej/ płótno, 170 x 90 cm
sygnowany l.d.: Ratajski ’18
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: Sławomir Ratajski I „mapa ziemi / uczuć III” I 2018 I 170x90 cm I olej I płótno

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 - 20 000

Sławomir Ratajski kształtował swoją postawę artystyczną w duchu nowej ekspresji, „głodu obrazów”, poszukiwań nośnych malarskich środków – łącząc je z głęboką, egzystencjalną treścią. Taka postawa jest mu nadal bliska, interesuje go przestrzeń, światło, kolor, język malarstwa poszerzony o doświadczenia z innymi formami wyrazu. Czerpiąc z natury, dochodzi do różnych rozwiązań malarskich - są to wciągające w głąb przestrzenie, odkrywające swoiste organiczne formy. Artysta zdaje się dotykać rzeczy jeszcze nierozpoznanych, podsuwa widzom obrazy, które z pomocą ich pamięci, intuicji i wiedzy wywołują różne skojarzenia. Może to sprawiać wrażenie zabawy formą samą w sobie. Ale ta forma ma znaczenie - ona bywa tym, co, nazywa się treścią.